Jak nás hodnotí ...

Zpět

Výsledek spolupráce s EK Media v oblasti PR se mi velmi líbí
a mám na něj řadu pozitivních reakcí. Načasování bylo dokonalé.

Jaroslav Pavlík, děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem