Co nabízíme ...

Zpět

 
Public Relations
 • Vztahy s médii a media lobbing
 • Vztahy s orgány místní správy
 • Vztahy s odběrateli
 • Vztahy se zaměstnanci
 • Externí tiskový mluvčí
 • Krizová komunikace
 • Mediální tréninky
 • Firemní periodika
 • Konference (včetně tiskových)
 • Publicita projektů z dotačních titulů
 • Zvláštní akce (včetně veřejných
  prezentací investičních záměrů)
 • Sponzoring
Marketing a reklama
 • Průzkumy trhu a pozitioning
 • Průzkumy veřejného mínění formou
  kvalitativního či kvantitativního výzkumu
 • Mediální analýzy
 • Plánování a řízení kampaní
 • Externí call centra
 • Reklamní předměty a tiskoviny
 • Design a tvorba internetových stránek
 • Billboardy a reklamní bannery
 • Audio, video, multimediální prezentace,
  Youtube kanály
 • Webové prezentace, Facebook
 • Mystery shopping, calling, client