Společnost EK Media s.r.o. - Kdo jsme ...

Zpět


Společnost EK Media navazuje na kancelář mediálního poradenství a PR managementu a zastřešuje škálu služeb
s přesahem do marketingové komunikace, produkčních a pořadatelských aktivit a reklamy.

Naše činnost vznikla jako reakce na růst potíží restrukturalizovaných firem v roce 2000, kdy se prudce zvýšila poptávka
po službách v oblasti krizové komunikace a public relations. Od komunikace v krizích jsme během pěti let přešli
k vytváření dlouhodobých komunikačních strategií a jsme zavedeným PR poradcem s působením v rámci celé ČR.

V roce 2009 jsme škálu našich služeb rozšířili i o činnost v rámci reklamy a marketingu.